Tyxo.bg counter Критерии за оценка на есе (30 точки)
Home Есе Критерии за оценка на есе (30 точки)

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Критерии за оценка на есе (30 точки) ПДФ Печат Е-мейл

Критериите са разработени от МОН по повод зрелостните изпити БЕЛ - 2007-2008 г.
1. Компетентности за изграждане на есе - 22 т.
1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем - 2 т.
1.2. Полагане на проблема в актуален контекст - 2 т.
1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие - 3 т.
1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема - 3 т.
1.5. Теза, съответстваща на формулирания проблем - 3 т.
1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация - 3 т.
1.7. Логическа или асоциативна организация на текста – 3 т.
1.8. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части - 3 т.


2. Езикови компетентности – 8 т.
2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма - 2 т.
2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма - 2 т.
2.3. Владеене и прилагане на правописната норма - 2 т.
2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма - 2 т

Източник: МОН

 

 
XHTML and CSS.