Tyxo.bg counter Защо са вдлъбнати човешките ходила
Home Легенди и Предания Защо са вдлъбнати човешките ходила

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Защо са вдлъбнати човешките ходила ПДФ Печат Е-мейл

Едно време Господ и Дявола си другарували. Веднъж Дявола поискал от Господ да си поделят света наполовина.
Земята да е моя — рекъл той, — а небето да е твое. Да си разделим и хората - ти вземи живите, а на мене – мъртвите.
— Да бъде! — отговорил Господ.
— Да бъде — рекъл Дявола, — но ми дай договор, та да е сигурна работата.
Получил Дявола договора.
Още когато Адам и Ева били изгонени от рая, Бог им дал земя, я работят. Веднъж Дявола оглеждал земята и видял как Адам и Ева орат. Развикал се страшно как смеят да орат земята, без да го питат, защото тя била негова и трябвало да му искат разрешение. Прогонил ги и заплашил да ги накаже, ако пак работят земята. Те нямало какво да ядат вече и много се натъжили.
Господ много се ядосал и почнал да мисли как да си върне земята, като вече бил сключен договор.  Извикал един ангел и дълго се съветвали.

После ангелът се направил на човек и отишъл у Дявола да слугува. Тършувал и търсел договора, но никъде не го намирал.
Минало време и Дявола се сдружил с човека. Все заедно ходели по земята.


Веднъж стигнали до едно езеро. Човекът рекъл на Дявола, че много му се иска да изпита колко сила има. Дявола се позасмял и се съгласил. Тогава човекът се съблякъл и се хвърлил във водата, след малко се показал с шепа пясък в ръка. Попитал Дявола може ли и той да извади пясък. Лукавият рекъл, че това е нищо работа, да иска нещо по-голямо. Ангелът се престорил, че не му вярва и взел да му се присмива, че един човек може да извади пясък, а той не може. Съблякъл Дявола дрехите си и се хвърлил в езерото. Човекът претършувал дрехите му и намерил договора. Тозчас го грабнал и се понесъл към небето.
Тогава чак Дявола разбрал, че това е ангел, и се понесъл след него. Малко преди ангелът да стигне небето, Дявола го хванал за крака, но успял само да откъсне парче месо от него. Не посмял да навлезе в небето, нали по договора било на Господ.
Господ скъсал договора. От този час насетне Господ и Дявола станали врагове.
Ангелът много куцал и страдал, че кракът му е наранен. Тогава Господ решил да направи всички крака такива. Затова човеците са с вдлъбнати ходила.

 
XHTML and CSS.