Tyxo.bg counter Трите поколения
Home Легенди и Предания Трите поколения

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Трите поколения ПДФ Печат Е-мейл

Едно време, когато направил Господ света, заповядал да се явят и хората. Явили се първите хора — жидовете. Те изникнали из земята, като гъби. Жидовете били много високи и едри. Те, като се спънели и падвали, пречупвали си кръста и не можели вече да станат. Най-много ги препъвала къпината, затова те взели да й се кланят и да й колят курбан. Жидовете не се бояли от гърмовете: кога хващали змейовете да гърмят и да стрелят с огнени стрели отгоре — от облаците, жидовете вземали големи камъни — канари, туряли ги на главата си и викали: „Каменна ми главица! Какво ще ми сториш!" И оттогава останало и досега, че кога погърми всяка пролет първи път, всеки, щом чуе, турва на главата си камък и вика: „Каменна ми главица!" От жидовете и досега се намерват из земята едри дълги кости.

Господ, като видял, че жидовете се спъват и като паднат, не могат да станат, заповядал да се свършат и те се изгубили.
Тогава Господ рекъл да се явят дребни хора. И от земята изникнали дребните хора: Педя човек — лакът брада. На тези педя човеци воловете им били като кози — малки. Кога ги загубели из бъзака, те се качвали по бъзовете и се питали, като викали: „Хей, побратиме! Видя ли ми воловете?" Тези педя човеци взели да се губят из треволяка и буренака и взели да ги гълтат змиите: тогава имало едри змии.
Господ видял, че и тези хора няма да вършат работа, и казал да се свършат, и те се изгубили.
Най-после Господ заповядал да се явят средни хора и изникнали из земята сегашните хора. На средните хора Господ им заповядал да се опасват през средата с пояс, за да помнят, че са средни — затуй сегашният свят носи пояси.

Източник: „Сборник за народни умотворения"


 
XHTML and CSS.