Tyxo.bg counter Легенда за мартениците
Home Легенди и Предания Легенда за мартениците

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Легенда за мартениците ПДФ Печат Е-мейл

Остарявал владетелят на прабългарите хан Кубрат. Той извикал своите пет синове и им поръчал да не се разделят, да са винаги заедно. Знаел мъдрият баща, че само така могат да дадат отпор на враговете си.
Споминал се старият хан.
Хазарите нападнали народа му и пленили дъщерята му Хуба. Водачът на враговете, хан Ашина, предложил на Кубратовите синове да го признаят за свои владетел. Това била високата цена за свободата на Хуба.
Баян, най-големият, признал хазарската власт и останал при Хуба. Другите прекрачили волята на баща си и тръгнали да търсят свободни земи за народа си. Единият се отправил на север, а Аспарух, Кубер и Алцек потеглили на юг.
Преди да тръгнат, братята скришно се уговорили с Хуба и Баян да стоят при хан Ашина, докато те намерят свободна земя. Когато открият място за заселване, Аспарух щял да им изпрати птица, на чието краче ще е вързана златна нишка. Видят ли птицата със златната нишка, Баян и Хуба трябва да бягат.


Минало време. Един ден при Хуба долетял гълъб със златен конец на крачето.
Побягнали братът и сестрата.  Птицата ги водела. Стигнали реката и не знаели как да преминат.


Хуба вързала на крачето на птицата бял конец, а Баян държал другия край. Мислели да следват птичия полет, за да стигнат до братята си. Тъкмо пуснали гълъба и враговете ги открили. Полетели стрели. Една улучила Баян и краят  на белия конец, който държал, почервенял от кръвта му. Тъкмо тогава се появил Аспарух с вярната си дружина. Враговете побягнали, а Аспарух превел брат си и сестра си през реката.
Владетелят на българите съединил двата края на конеца – белия и червения, напоен с кръвта на брат му. Закичил всеки от войните си с късче от пресукания конец и наредил никога да не се разделят двата цвята – те ще бъдат символ на българското единство. Помъдрелият мъж признал, че той и братята му сгрешили, като нарушили бащината заръка, но се заклел, че това няма да се повтори.
Оттогава всички българи на 1 март се окичват с мартеници за здраве и успех.

               

 

 

 
XHTML and CSS.