Tyxo.bg counter Баенията в народното творчество
Home Легенди и Предания Баенията в народното творчество

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Баенията в народното творчество ПДФ Печат Е-мейл

Баенията се основават на вярата в магическата сила на словото, но техните текстове не са достояние на всички, а само на строго определени лица, известни под названията баячки, баснарки, врачки, знахарки, вражалици, знаялици и вещици. Думата „магьосници” има гръцко потекло и във фолклора идва от книжовните паметници. Текстовете им се пазят в строга тайна. Вярва се, че ако тя бъде разкрита на непосветени, словото губи своята сила, затова баячките ги изказват на други едва на смъртния си час. Най-често те се предават по наследство от майка на дъщеря. Само по изключение с баенията си служат и мъже.
Баенията са съставки в лечителски практики, които имат старинно потекло и много сложна природа. Не всичко в тези практики е плод на суеверие (празна вяра) и примитивна мистика. Съвременната медицина също залага на лекуващата сила на словото, особено при психотерапията. Все пак баенията са най-добрият пример за най-ранния етап в религиозността на човечеството, наричан анимизъм - вяра в една всеобща връзка между предметите и явленията в света.


Чрез словото в баенията лечителката установява контакт с онези от отвъдните сили, които се смятат за „виновни”. Обикновено това са болести, на които се приписват човешки черти, или митични същества. Те са сили по природа злонамерени или пък са разгневени на пациента, който поради незнание е нарушил забраната да пристъпва в тяхното местообиталище. Ето защо баячката се обръща към тях с благи думи, нарича ги с имена, противоположни на същността им, умолява ги да бъдат милостиви, обещава им дарове. Същевременно тя ги заплашва с разправа, ако не я послушат. Затова баенията съчетават в едно цяло елементи на молитва, благословия и клетва. Самата лечителка се смята не само за застъпница на интересите на пациента, но и за принадлежаща към света на отвъдните сили, затова се обръща към самовилите като към сестри. Баенето „не хваща ред”, ако на баячката не се заплати. Това е дарба. Дори нищожна по стойност, тя трябва да е доброволна, а не поискана. Тъкмо този вид заплащане показва, че баячките са като благославящите - посредници между своите и отвъдните сили.
В нашите фолклорни баения се срещат множество формули, които са познати по старобългарски книжовни паметници. Очевидно тъкмо в сферата на тайното знание се е осъществявал най-активно обменът между творби на фолклора и на литературата.

 
XHTML and CSS.