Tyxo.bg counter Граници на личното пространство
Home Любопитно Граници на личното пространство

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Граници на личното пространство
Екип от учени, работещи в университетския колеж в Лондон, са определили идеалните граници на личното пространство. Те считат, че то се разпростира на разстояние от 20 до 40,5 см от лицето на съответния индивид. Когато тези граници бъдат нарушени, хората започват да проявяват признаци на тревога и нервност.
До определянето на тези параметри изследователите са стигнали чрез наблюдение на човешките реакции и основно на мигането. При ситуации, в които човек е спокоен, мигането му е равномерно. При нарушаване на индивидуалните граници на личното му пространство или явно усещане, че то ще бъде нарушено, той започва да мига по-често и неравномерно. Забелязано е, че при хората с по-високо ниво на тревожност, разстоянията са по-големи. По-спокойните хора променят реакциите си, едва когато "заплахата" е под 20 см от лицето им.
Изводите са затвърдени и с анкета, в която доброволци е трябвало да дадат отговор на множество въпроси, свързани с емоциите си при определени ситуации.
Бъдете умни, когато решавате да нарушите нечие лично пространство!
 
XHTML and CSS.