Tyxo.bg counter Милчова обич
Home Народни песни Милчова обич

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Милчова обич ПДФ Печат Е-мейл
Изяснило се небото,
Милчо войводо, войводо;
нашарила се е земнята
секакво цвете шарено,
повеке ружа алена
и бела лоза винена.
Милчо под лоза седеше
и мила бога молеше:
- Боже ле, мили боже ле,
ако се с Янка не земем,
кога се Янка годева,
я болен да се поболя;
кога  Янки годеж пият,
и я още по-зле да стана;
кога - се Янка зажени,
и я с душа да се разделя;
кога си Янка венчават,
и мене да си опеват;
кога си Янка извеждат,
и мене да си изнасят;
по Янка сваи да пеят,
по мене сестри да плачат.


Какво рекъл, така било:
кога се Янка годила,
Милчо се болен поболи:
кога Янки годеж пиле,
Милчу си по-зле настана;
кога се Янки зажени,
Милчу се с душа раздели;
кога Янка изваждаа,
и Милчо си изнасаа;
по Янка сваи пееа,
по Милчо сестри плачеа,
па се пред църкви ставиле,
Янка девере говори:
- Девере, стари кумове!
Не е закон да ви думам, 
яла кю да ви продумам.
Пущете ми десна рака,
със Милчо да се простиме,
че сме се много искале,
я па не сме се юзеле.
Кумове се не сетиле,
пуснале й десна рака
със Милчо да се прощават.
Дури се с Милчо простиле,
Янка се с душа  раздели,
па ги двама закопале.
Янка туриле пред църкви,
Милчо туриле зад църкви.
Кога било утре рано,
утре рано на преливни,
на Янка - танка топола,
на Милчо расне зелен бор.
Та се през църкви превеле,
па си връове ставиле,
та се двама пригърнале.
Кое ка ги е видело,
се е сълзи поронило.
Янкина макя майчица,
нали е макя майчица,
със студена вода прилива,
Милчова макя мащеа,
нали е макя мащеа,
със врела вода прилива,
корене да му изсаанат,
они още пораснуват,
та са под църква прорасле,
па са се двама ставиле.
Кое ка ги е видело,
се е сълзи поронило.

 
XHTML and CSS.