Tyxo.bg counter Смъртта на Гоце Делчев
Home Народни песни Смъртта на Гоце Делчев

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Смъртта на Гоце Делчев ПДФ Печат Е-мейл
Шени са, горо, шени са,
шени са, Малеш планина,
шо са се с кърви поила,
с юнашки тяла хранила!
Низ доле иде Делчо войвода,
низ Струмишко поле широко,
със пет-шестнайсе момчета.  
Първа йе пушка пукнала,
йодари Делчо войвода.
Падна си Делчо на място
и на дружина говори:
— Дружино, вярна, сговорна,
кога през Кукуш минете,
майка ще си ва посрещне,
милно ще си ва попита:
„Дружино, вярна, сговорна,
къде йе Делчо войвода?”
Право да си хи кажите!
Кога през Кукуш минаха,
майка му ги е срещнала,
жално си ги погледнала,
милно си ги попитала:
— Дружино, вярна, сговорна,
нящо ще си ви попитам,
право да си ми кажите:
къде йе Делчо войвода?
— Бабо льо, бабо старичка,
като на питаш, да кажем:
Делчо го, бабо, оженихме
за една мома църноземка.
Църна му земя постелихме,
бял камен му възглаве кладохме,
пак го със земя покрихме.
Източник: Сборник за народни умотворения


 
XHTML and CSS.