Tyxo.bg counter Зажни, Ружо
Home Народни песни Зажни, Ружо

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Зажни, Ружо ПДФ Печат Е-мейл

Зажни, Ружо, тебе лека ръка,
лека ръка и весела снага;
леко зажни, да е леко лето,
леко лето като леко перо;
запей, Ружо, ти си гласовита,
леком пееш, далеком се чуе:
ке те чуе косач из ливади,
ке те чуе овчар из рудини*,
ке те чуе овчар да засвири,
ке те чуе здравец из горица,
ке те чуе здравец, ке завиди.
Запей, Ружо, тебе блага душа,
блага душа и весела снага.
Сама Ружа рано запеяла,
запеяла, само отпевала.
Дочул я е здравец из горица,
па на Ружа здравец отговаря:
-Айде, Ружо, айде, блага душо,
хайде, Ружо, да се надпеваме.


Ти си цвеке у мала градина,
тебе садат моми и невести,
тебе садат, ката ден поливат,
та те правят китка за носенье.
Я съм цвеке у гора зелена,
само растем у гора без вода,
от дъжд на дъжд росица ме роси.
Зиме растем под снегове бели,
лете растем под сянка дебела.
Кога мине овчар с вакло стадо,
та изгази цвеке зелен здравец,
та сва гора на здравец мерише.
Овчар бере китка зелен здравец,
овчар бере, на моми я прати,
китка прати, моми да са здрави.
Отговаря Ружа из градина:
-Не фали се, здравец из горица,
тебе берат се вакли овчари
и те газят кози  и говеда,
вакли овни и вакли овчици;
мене берат моми и невести,
мене берат, на китка ме правят,
мене берат, на празник ме носят.
Я съм цвеке у мала градина,
я съм цвекеполянска девойкя;
ти си здравец, овчару дружина,
ти си цвекеергенин горянин.

*рудини - планински поляни, пасища

 
XHTML and CSS.