Tyxo.bg counter Нови правила за правопис
Home Новини Нови правила за правопис

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Нови правила за правопис ПДФ Печат Е-мейл
От 1 септември 2011 г.  влизат в сила нови правописни правила в българския език, които са резултат от работата на езиковеди от Института по български език на БАН. Този Институт е упълномощен от държавата да следи и контролира развитието на родната реч.
Промените са описани в увода към новото издание на правописния речник, който ще бъде публикуван през 2012 г. Самият увод ще бъде публикуван отделно предварително.
Пред журналисти от в. „Труд" професор Владко Мурдаров, ръководител на Секцията по съвременен български език, обяснява:

- В официална кореспонденция учтивото обръщение "вие" ще се пише само с главно "В", когато се отнася и до едно лице, и до много.
Ако се пише до началника на дадена институция, вече ще е "Пиша Ви, г-н Х". И ако се пише до цяла група хора: "...Вие, уважаеми колеги..."
Досега "вие" към много лица беше с малка буква.

- Въвежда се цяла нова глава за малките букви. Тук е другата голяма промяна при изписването на институциите в различни видове изречения.
Например Съюзът на филмовите дейци ще се пише, както и досега с главно "С" и останалите букви малки. Във всяко следващо изречение "Съюз" обаче също трябва да е с главно "С".
Друг пример - Българска академия на науките, спомената веднъж в текста, в следващите изречения тя вече е Академията.
По този начин ще се изписват имената на министерства например, когато не са съществителни нарицателни. Например: Министерството на вътрешните работи съобщава... В следващото изречение се пише Министерство.
Ако обаче служител на МВР напише "Отидох до министерството", то вече се възприема като място, сграда и "м" е малко. Това правило не е ново, а е старо, винаги е било такова, но го припомняме, защото има много грешки в тази посока.

- Изрично се уточнява писането на големи и малки букви в абревиатури, които са имена на институции като БНБ и БНТ.
При пълното им изписване само първата дума в тях ще е с главна буква, а всички останали - с малки. Това важи и за всички подобни наименования. Причината - езиковедите се опитват да защитят речта от агресията на чуждата реч. В нея, а и не само, има правило - всичко с главни букви. В резултат у нас се появило и изписване на месеците с главни букви.

- Вече има правила за текстовете на снимки, таблици, графики и диаграми. Изискването е текстът да е горе, долу, в центъра и вляво. Но не и вдясно. Причината - наложена практика. Текстовете в тях ще изглеждат като малки заглавия - започват с главна буква, но без точка.

- Опростени са максимално правилата за запетайките. Не е променено по същество къде се поставят, но са изчистени обяснителните текстове, които сега са разбираеми само за специалистите.

- Препоръчва се писането само с малки букви на вече наложени съчетания, като: питагорова теорема, рентгенов апарат, брайлова азбука и т. н.

Въвежда се нова норма за писането на думи, като: е-правителство, е-търговия, м-пазар (мобилен пазар) и т. н.

Дали тези нови (някои стари) правила ще облекчат или затруднят пишещите, само времето ще покаже.
 
XHTML and CSS.