Tyxo.bg counter Целодневна организация на учебния процес
Home Новини Целодневна организация на учебния процес

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Целодневна организация на учебния процес
Представяйки проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, министърът на образованието Сергей Игнатов заяви, че с въвеждането на целодневна организация на учебния процес ще се търси подобряване качеството на образованието в средищните училища.
Проектът ще бъде с продължителност 35 месеца, а  общата му стойност ще е 180 милиона лева. Според Министъра ще бъдат обхванати 136 000 ученици, на възраст от I до VIII клас за периода 2011-2014 г.
Предвижда се да бъдат включени 4000 учители, които ще участват в работата по  задължителната подготовка, ЗИП, СИП, самоподготовка, отдих и други дейности.
Възникват обаче и някои въпроси, които вълнуват широката общественост. Например: има ли добра база навсякъде за подобна организация, какво мислят родителите, как точно ще се отчитат изразходваните средства, ще се осигури ли здравословно хранене на децата и т.н.
 
XHTML and CSS.