Tyxo.bg counter Световен ден за борба с детския труд
Home Новини Световен ден за борба с детския труд

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Световен ден за борба с детския труд ПДФ Печат Е-мейл
Днес е Световният ден за борба с детския труд.
През 2002 г. Международната организация по труда (МОТ) обяви 12 юни за Световен ден за борба срещу детския труд.
През  2012 г.  мотото на този ден е: „Човешки права и социална справедливост…нека да спрем детския труд”
Според Министър Тотю Младенов „Експлоатацията на деца е сериозен проблем, с който трябва да бъдат ангажирани както държавните органи, така и всеки един гражданин. Детският труд ограничава достъпа на децата до подходящо образование, а по този начин намаляват и техните шансове за по-добро бъдеще.”
През 2010 г. международната общност прие пътна карта за елиминиране на най-тежките форми на използване на детски труд в срок до 2016 г. Световният ден през 2012 е с насочено внимание върху дейностите, които е необходимо да се реализират, за да стане тази пътна карта реалност.
Стандартите по отношение на детския труд, са изложени в Конвенция 138 и Конвенция 182. По отношение на детския труд, Конвенция 138 на МОТ за минималната възрастова граница, изисква от държавите-членки да заложат в своето законодателство минимална възраст за допускане до работа, която да не бъде по-малка от тази на завършване на задължителното образование, но при всички случаи не ниска от 15 години. Конвенция № 182 на МОТ изисква от всяка държава, която я е ратифицирала, да изготви и изпълни програма за действие за приоритетно отстраняване на най-тежките форми на детски труд.
България е страна по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умствено, духовно, морално или социалното му развитие.
 
XHTML and CSS.