Tyxo.bg counter Бил се Марко с турци еничери
Home Писатели Бил се Марко с турци еничери

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Бил се Марко с турци еничери ПДФ Печат Е-мейл
Таня Йовчева
Песните за Крали Марко са едни от най-характерните и популярни юнашки песни с историко-героична тематика. Крали Марко е историческа личност, син на сръбския деспот Вълкашин от Призрен. Бащата загива през 1371 г. в общата за българи и сърби битка при Черномен (Чирмен) край Марица, при която обединените християнски сили дават отпор на османските нашественици. След смъртта му Марко наследява владенията в Македония и избира за седалище на своята власт Прилеп. Години наред той успява да защити по-близкото и по-далечно разположеното от неговите земи население, което му създава ореола на защитник на всички страдащи и на християнската вяра. След установяването на османското владичество в по-голямата част от Балканския полуостров, Марко е принуден да стане васал на султан Мурад, а впоследствие – на сина му Баязид, осигурявайки отново временна защита за поданиците си. Загива през 1394 г., като съюзник на султана в битка срещу християнските войски, водени от влашкия княз Мирчо Стари. В едно средновековно житие се съобщава, че той участва в боя не доброволно, а по принуда и че последните му думи били: „ Казвам и моля Бога да даде помощ на християните, а аз да бъда пръв между мъртвите в тоя бой.”
Причините за по-късната митологизация на образа на Крали Марко трябва да се търсят не само в потребността на народа през това страшно време да създаде свой всесилен герой, но и в особеностите на епоса като жанр...
...Освен това Крали Марко се появява епизодично и в стотици други български народни песни. Това свидетелства за трайната следа, която е оставил в народното съзнание. В някои юнашки песни за Крали Марко се срещат и мотиви от историческото време преди него. В други песни пък неговото име се заменя с това на Момчил войвода или някой друг юнак. Това показва, че народът е имал еднаква представа и потребност от всесилен герой, който да го брани и да наказва виновниците за развихрилия се произвол по нашите земи. В юнашките песни за Крали Марко историческите факти и обективното отражение на действителността често се примесват с митологични елементи. Те се срещат най-често при описанието на свръхестествената сила и ловкост на Крали Марко, проявяващи се в един свят без реални географски очертания. Единствената отправна точка за него е споменаването на самодивската Пирин планина {„...на Пирина край езеро синьо”). Според народния певец титаничната сила на легендарния вече Крали Марко се дължи на това, че той бил някога закърмен със самодивско мляко, че има за посестрима самодивата Вида която му помага се превърне в юнак над юнаците”. От нея той приема щедри дарове, като крилатия кон Шарколия, с който може да прелита дори „при ясния месец”, „да скача от планина на планина” и да посича враговете си с необикновената си „сабя дамаскиня”.
В песните, преданията и легендите образът на Крали Марко е винаги образ на юначен и силен герой, при характеристиката на който постоянно се смесват реалното и легендарното. Една от най-разпространените песни за Крали Марко е „Крали Марко освобождава три синджира роби”. На тази тема съществува цял цикъл песни и един от нейните варианти е песента „Бил се Марко с турци еничери”. Като всички песни от юнашкия епос, и при нея е спазено изискването за стройна композиция: въведение, завръзка, представяне на подвига на юнака, повторение на най-важната случка и обезсмъртяването му в заключението. Всяка една от тези части фигурира и в споменатата песен. Въведението й представя печална и потресаваща картина на робството. Навред цари разруха и народът се задушава от безчинствата на „турци еничери”. Крали Марко се появява като по чудо навсякъде, където има страдащи. Само за три месеца освобождава девет области, осемдесет църкви и седемдесет манастира. Възседнал силния си кон Шарколия, с „бойно копие”, „сабя дамаскиня” и „ тежък боздуган” в ръка, той се сражава сам и във въображението на народния певец винаги е победител.
Следва
 
XHTML and CSS.