Tyxo.bg counter Любовта на хамалина – Ат. Далчев
Home Писатели Любовта на хамалина – Ат. Далчев

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Любовта на хамалина – Ат. Далчев ПДФ Печат Е-мейл
Св. Каролев
...И все пак, връх в живописното майсторство на Далчев е стихотворението „Любовта на хамалина” с незабравимата си пластично-колоритна атмосфера. Неотразимото живописно впечатление, което оставя тази творба, има своето (най-вероятно по волята на чиста случайност) косвено обяснение: „Любовта на хамалина” е съвсем близка словесна поетическа реализация на художествената идея, осенила съзнанието на един гениален живописец – Ван Гог, която художникът развива в едно от писмата до брат си Тео. В това ни убеждава и беглото сравнение между двата текста: на стихотворението и на съответната част от писмото на Ван Гог:
Над старото тържище ален
бе залезът като домат
и все тъй строен, все тъй млад
стоеше бедният хамалин.

Засипваше дрезгавина
очите, веждите му вече,
но не дойде и тази вечер
зеленооката жена,

която го веднъж повика
с очи, със поглед, без слова
и зарад тежкия товар
му заплати една усмивка.

Да би дошла и тази нощ...
да би му станала невеста...
до гроба би я носил весел
на гръб в широкия си кош.

И всеки гвоздей от обущата му
би грял в нощта като звезда,
когато долу през града
към къщи с нея ще се спуща.

Сънуваше ли? Сам в света,
хамалинът стоеше влюбен.
И мракът от лика му груб бе
изтрил и сетната черта.

„Да изразиш любовта на двама влюбени – пише Ван Гог  – чрез съчетанието на два допълнителни цвята, чрез тяхното смесване и противопоставяне, чрез тайнствените трептения на близките тонове. Да изразиш размисъла в едно чело чрез сиянието на един светъл тон върху тъмен фон.
Да изразиш надеждата чрез една звезда. Пламенната страст на едно човешко същество чрез сиянието на слънчевия залез. Това наистина не е реалистична измама за окото, но нима не е нещо, което действително съществува?”
В своето стихотворение Далчев не е изобразил взаимност на любовното чувство. То е неосъществимо и красивата любовна мечта на хамалина е една химера. Пламенното доматено-червено на залеза е в ярък контраст с очите на „зеленооката жена” и този контраст остава, загнездва се в съзнанието, когато четем творбата. Интересно е, че в по-следващото писмо до брат си Тео, Ван Гог разказва за своята работа над прочутата картина „Нощното кафене”, в която има но думите му „навсякъде борба и антитеза на най-различни зелени и червени”. Чрез техния контраст художникът реализира важна част от творческата си идея, за което говори съдържанието на писмото му.
Няма никакви доказателства, че Далчев се е интересувал специално от Ван Гог и е проучвал подробно и задълбочено неговите художествени идеи. Тези сходства най-вероятно са напълно случайни и са плод на онези „пътуващи” творчески идеи, около които са се водили толкова горещи спорове в историята на литературата и изкуството. Забелязаната прилика очевидно е от общ характер и е само нова илюстрация на органичната живописна нагласа на Далчевото творческо съзнание.
 
XHTML and CSS.