Tyxo.bg counter Тест №1 - Матура
Home Тестове за матура по БЕЛ Тест №1 - Матура

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Тест №1 - Матура ПДФ Печат Е-мейл

Прочетете текста и посочете верния отговор на въпросите, свързани с него: 1-7

Легендите са фолклорни митове и повечето от тях са от епохата на езичеството.  Старобългарската дума език означава още и народ, което ще рече, че езичеството е религия, боговете на която се почитат от един народ. Езическите богове покровителствали отделни съставки на подредения свят, винаги са много и тяхната съвкупност (всички богове) се нарича пантеон.
В пантеона на българското езичество начело е Перун, който подобно на Зевс е вселенски господар и бог мълниеносец, а името му се е тълкувало като перящ (удрящ, блъскащ) своите противници или прегрешилите. До Перун се нареждал бог Хърс, свързан със Слънцето и с Месеца. На трето място идвал Велес, който властвал над Земята и Водата. Тримата били обединени във фигурата на бог Троян, чиято троичност съответствала на триглавото чудовище, противник (у-бог) на установения от тях ред в трите дяла на Вселената. По външен вид чудовището изглеждало като крилат зверогущер и в народните песни се нарича Хала Троеглава, Сура Ламя, Люта Змейна.
Отделно от троицата бил бог Сварог. Първоначално името му означавало небе, но бил свързан и с огъня и за негов син смятали бога слънце Дажьбог. С техните две имена старобългарските книжовници „превели" имената на старогръцките богове Хефест и Хелиос. Дажьбог пък идва от „Дай Боже!” и за разлика от наказващия с мълнията Перун богът слънце дарявал своите с небесната топлина.
В пантеона е имало и богини – Дива, Коруна, и вили. Самостоятелно място заемали бог Род и рождениците. Вярвали, че Род седи във въздуха и оттам мята на земята буци, от които се раждали децата, а рождениците били почитани със специални трапези. Очевидно те са били божества на съдбата.
Из Предговор към „ Български предания и  легенди, гатанки, пословици и благословии”                                           

1. Темата на текста е:
а. Произход на българските легенди
б. Главният бог Перун
в. Троичността на бог Троян
г. Бог Род и рождениците

2. Според текста кое твърдение е вярно:
а. Бог Сварог е син на Перун.
б. Според древните Сварог е богът слънце.
в. Бог  Велес е свързан със  Слънцето и с Месеца.
г. Според вярванията Дажьбог е син на бог Сварог.

3. В образа на бог Троян са обединени:
а. Перун, Род, Сварог
б. Перун, Дажьбог, Велес
в. Перун, Хърс, Велес
г. Зевс, Перун, Сварог

 

4. Според текста думата „пантеон” означава:
а. място, на което се извършват жертвоприношения
б. съвкупността от всички езически богове по нашите земи
в. специално място за изказване на почит към боговете
г. мястото, на което живеят боговете

5. Кое твърдение не е вярно според текста:
а. Същността на бог Троян е троична.
б. Според древните вярвания бог Перун наказва с мълния прегрешилите.
в. Децата се раждали от буци, които бог Род мята на земята.
г. Всички езически богове са от мъжки пол.

6. С кое изречение може да се довърши текстът:
а. От Дива, вилите и рождениците водят началото си образите на самодивите - самовили и орисниците-наречници във фолклора.
б. Бог Дажьбог се грижел за хората.
в. Бог Перун бил справедлив.
г. Чудовището Хала Троеглава е отрицателен образ не само в легендите, а и в народните приказки.

7. Как е осъществена връзката между първи и втори абзац на текста:
а. смислово
б. с лексикално повторение
в. с употреба на лично местоимение
г. с контекстов синоним

8. В кое изречение е допусната грешка:
а. Момчето недочуло точно какво му обясняват и не изпълнило правилно поставената задача.
б. Недовиждащият човек бавно се придвижваше между срутените сгради.
в. Стария човек не мислел, че ще е толкова трудно да се справи с документацията, която му изисквали в канцеларията.
г. Без да коментираш повече, почни да си вършиш работата, която е твърде сложна, както сам разбираш.

9. В кое изречение е допусната грешка:
а. Момчето е най-известния спортист в града.
б. Ураганът развиваше все по-голяма скорост и горският пазач се страхуваше за животните в гората.
в. Асфалтът беше положен навреме от пътния екип, който се грижеше магистралата да бъде в отлично състояние.
г. Обикновено не коментираме работата на майсторите на събрания, засягащи дисциплината на работниците, но този път се налага, тъй като по вина на майстора е станала авария в цеха.

10. Колко запетаи са пропуснати в изречението: Понеже старецът държеше ключа на кръчмата сам и сам отваряше и затваряше когато някой от къщата отиваше по работа в нея то Божан подозря че там крие парите си и почна да го следи. („Гераците”, Ел. Пелин)
а. три
б. четири
в. две
г. пет

11. В кое изречение няма пунктуационна грешка:
а. Въпреки че тръгнахме рано, не пристигнахме преди концертът да започне, защото автобусът не дойде в точния час, а беше неудобно да влезем със закъснение.
б. Въпреки че тръгнахме рано,  не пристигнахме, преди концертът да започне защото автобусът не дойде в точния час, а беше неудобно да влезем със закъснение.
в. Въпреки че тръгнахме рано, не пристигнахме, преди концертът да започне, защото автобусът не дойде в точния час, а беше неудобно да влезем със закъснение.
г. Въпреки че тръгнахме рано не пристигнахме, преди концертът да започне, защото автобусът не дойде в точния час, а беше неудобно да влезем със закъснение.

12. Коя от думите е антоним на сантиментален:
а. арогантен
б. невъзпитан
в. безчувствен
г. нахален

13. Коя от думите е синоним на субективен:
а. обективен
б. незаинтересуван
в. непредубеден
г. предубеден

14. Коя от думите ще поставите на празното място в изречението: Много добре си спомням, че дадох………книгата, но нямам точен спомен за лицето му.
а. някои
б. някой
в. на някой
г. на някого

15. При коя от двойките отношението между думите е кат при двойката: разбирателство – недоразумение
а. почит – уважение
б. гордост – горделив
в. симпатия – антипатия
г. радост – веселие

16. Какво означава изразът „на конски Великден”:
а. веднага
б. следващата година
в. никога
г. утре

17. С кой фразеологизъм бихте заменили подчертания израз в изречението: Не му се доверявай много, защото той е потаен и опасен човек и може да те измами.
а. Марко Тотев
б. тиха вода
в. кротко агънце
г. мехлем на рана

18. Коя дума ще поставите на празното място в изречението: Картините, които творецът създава в своята поетична творба, носят белезите на неговия………натюрел.
а. лиричен
б. лирически
в. реален
г. лиричностен

19. Какво отделят запетаите в изречението: Те с голям интерес разглеждаха платната, създадени в ранната младост на художника, и скулпторите от бронз.
а. подчинено определително изречение
б. обособени части
в. еднородни части
г. прости изречения в състава на сложното


20. Какво отделят запетаите в изречението: Тази сутрин старецът се запъти рано към обора, за да нагледа овцете, които бяха нещо неспокойни нощес.
а. обособени части
б. подчинено обстоятелствено и подчинено определително изречение
в. еднородни части
г. подчинено определително и подчинено допълнително изречение

21. Коя е излишната дума:
а. балада
б. поема
в. сонет
г. повест

22. Кой е излишният ред:
а. хипербола
б. метафора
в. метонимия
г. кулминация

23. В творчеството на кой поет са изразени индивидуалистични идеи:
а. Христо Ботев
б. Пенчо Славейков
в. Христо Смирненски
г. Никола Вапцаров

24. Студентът Кандов е герой от:
а. „Чичовци” – Иван Вазов
б. „Немили-недраги” - Иван Вазов
в. „Под игото” - Иван Вазов
г. „Травиата” - Иван Вазов

25. Автор на творбата „Тъмен герой” е:
а. Иван Вазов
б. Елин Пелин
в. Йордан Йовков
г. Алеко Константинов

26. От коя творба на Иван Вазов е строфата:
Българйо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, майко, бяха,
и твойто име само кат мълвя
умираха без страх.
а. „Кочо”
б. „Елате ни вижте”
в. „Новото гробище над Сливница”
г. „Само ти, солдатино чудесни”

27. Кой е авторът на стиховете:
Аз умирам и светло се раждам –
разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.
а. Пейо Яворов
б. Пенчо Славейков
в. Димчо Дебелянов
г. Христо Смирненски

28.  Кой е авторът на стиховете:
Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?
а. Пенчо Славейков
б. Елисавета Багряна
в. Иван Вазов
г. Петко Славейков

29. От коя творба е откъсът:
„Горе, на черковното кафене, до разтворения прозорец, седят кърсердаринът Мурад бей и Велико кехая. Беят е намръщен, мълчи и замислено смуче чибука си.”
а. „Най-вярната стража” на Йордан Йовков
б. „Чичовци” на Иван Вазов
в. „Шибил” на Йордан Йовков
г.  „Индже”на Йордан Йовков

30. Нягул е герой от разказа на Йовков:
а. „Индже”
б. „Шибил”
в. „Кошута”
г. „Албена”

31. Автор на „Во стаичката пръска аромат” е:
а. Пейо Яворов
б. Пенчо Славейков
в. Д. Дебелянов
г. Ат. Далчев

32. Кое стихотворене не е написано от Христо Ботев:
а.  „Хаджи Димитър”
б.  „Левски”
в.  „Елегия”
г.  „До моето първо либе”

33.  От кое стихотворение на Христо Ботев са стиховете:
Кажи ми, кажи, бедни народе,
кой те в таз робска люлка люлее?
а.  „Елегия”
б.  „Хаджи Димитър”
в.  „На прощаване”
г.  „Към брата си”

34.  Кой от разказите не е на Йовков:
а. „Кошута”
б. „Серафим”
в. „На оня свят”
г. „Другоселец”

35. От кое произведение на Алеко Константинов е откъсът:
„ Много минути се изминаха, додето ние се свестихме! Всички наблюдатели бяха вцепенени като в жива картина! Не учудване, не възхищение, не! Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на всички. Всички лица бяха сериозни, излеко бледни и като че изтръпнали! Като че не пред творението божие, а пред самия бог те бяха изправени!...”
а. „През марта на Чепино’
б. „В българска Швейцария”
в. „Какво? Швейцария ли?!”
г. „До Чикаго и назад”

36. Матей Маргалака е герой на:
а. Елин Пелин
б. Иван Вазов
в. Петко Славейков
г. Николай Хайтов

37. Кириак Стефчов, герой от „Под игото”, е:
а. пламенен родолюбец
б. безразличен към ставащите събития
в. симпатизант на бунтовниците
г. родоотстъпник и предател

38. Посочете невярното твърдение:
а. „До Чикаго и назад” е пътепис от Алеко Константинов.
б. „Вечери в Антимовския хан” е сборник от разкази от Елин Пелин.
в. „Ралица” е поема от Пенчо Славейков.
г. „Шибил” е разказ от Йордан Йовков.

39. Посочете вярното твърдение:
а. Елка е героиня от повестта „Гераците” на Йордан Йовков.
б. Дядо Корчан е герой от разказа „Последна радост” на Елин Пелин.
в. Павел е най-малкият син на Йордан Герака и баба Марга от повестта „Гераците”.
г. Серафим е герой от разказа „На оня свят” от Елин Пелин.

40. В стиха на Ботев:„Тя мойта младост, мале, зелена,/ съхне и вехне люто язвена… “ е използвано:
а. метафора
б. метонимия
в. сравнение
г. хипербола                                                                                                                                                                                                             
   
Вижте отговорите.

 

 

 
XHTML and CSS.