Tyxo.bg counter Тест №2 – 1. Познавате ли българската литература?
Home Тестове за матура по БЕЛ Тест №2 – 1. Познавате ли българската литература?

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Тест №2 – 1. Познавате ли българската литература? ПДФ Печат Е-мейл

1. С кой български автор свързвате годините (1848 -1876):
а. Ив. Вазов
б. Хр. Ботев
в. Елин Пелин
г. Паисий Хилендарски

2. С кой български автор свързвате гр. Чирпан:
а. Ив. Вазов
б. Пейо Яворов
в. Й. Йовков
г. Н. Хайтов

3. Кое е родното място на Ив. Вазов:
а. Калофер
б. Сопот
в. Пловдив
г. Добрич

4. Кой е авторът на цикъла „Драски и шарки":
а. Л. Каравелов
б. П. К. Яворов
в. Хр. Ботев
г. Ив. Вазов

5.  „Петрушан" е:
а. фейлетон от Хр. Ботев
б. стихотворение от П. Р. Славейков
в. разказ от Ел. Пелин
г. роман от Ив. Вазов

6. Кой е авторът на разказа „Българка":
а. Ив. Вазов
б. П. Р. Славейков
в. Елин Пелин
г. Й. Йовков

7.  „Cis moll" е произведение на:
а. Николай Лилиев
б. Д. Дебелянов
в. Пенчо Славейков
г. Пейо Яворов

8. Кой е авторът на стихотворението „Жестокостта ми се сломи":
а. Пенчо Славейков
б. Христо Ботев
в. П. Р. Славейков
г. Хр.Смирненски

9. Автор на произведението „На Острова на блажените" е:
а. Ив. Вазов
б. П. К. Яворов
в. П. П. Славейков
г. Н. Лилиев

10.  „Сливница" е:
а. стихотворение от Ив. Вазов
б. сборник стихове от Ив. Вазов
в. сборник разкази от Й. Йовков
г. цикъл стихове от Ив. Вазов

11.  „На браздата" е:
а. стихотворение от П. К. Яворов
б. стихотворение от Ив. Вазов
в. разказ от Й. Йовков
г. разказ от Елин Пелин

12. „Старият вол" е:
а. разказ от Й. Йовков
б. разказ от Ив. Вазов
в. стихотворение от Ив. Вазов
г. разказ от Елин Пелин

13. „Тъмен герой" е:
а. фейлетон от Ал. Константинов
б. разказ от Й. Йовков
в. разказ от Елин Пелин
г. разказ от Ив. Вазов

14.  „Те победиха" е:
а. сборник стихове от Ив. Вазов
б. сборник разкази от Й. Йовков
в. сборник разкази от Ив. Вазов
г. сборник стихове от Д. Дебелянов

15.  „Женско сърце" е:
а. сборник разкази от Ив. Вазов
б. сборник разкази от Й. Йовков
в. сборник разкази от Елин Пелин
г. сборник стихове от П. К. Яворов

16.  „Шибил" е:
а. разказ от Елин Пелин
б. разказ от Й. Йовков
в. разказ от Иван Вазов
г. разказ от Хр. Смирненски

17.  „Жълтата гостенка" е:
а. стихотворение от П. К. Яворов
б. сборник стихове от Ив. Вазов
в. стихотворение от Хр. Смирненски
г. разказ от Йордан Йовков

18.  Строфата е от стихотворението на Иван Вазов:
Българйо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, майко, бяха,
и твойто име само кат мълвя
умираха без страх.
а. „Левски"
б. „Новото гробище над Сливница"
в. „Само ти, солдатино чудесни"
г. „Не, не ще се радвам кръвожадно"

19. От чие стихотворение е строфата:
Мене ми е странно - ето те пред мен,
мене ми е жадно - гледам те пленен,
мене ми е странно - дишаш ти за мен,
мене ми е тъмно - тъмно в ясен ден.
а. Пенчо Славейков
б. Пейо Яворов
в. Димчо Дебелянов
г. Кирил Христов

20.  От чие стихотворение е строфата:
Аз умирам и светло се раждам –
разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.
а. Пейо Яворов
б. Димчо Дебелянов
в. Николай Лилиев
г. Пенчо Славейков

21.  От чие стихотворение е строфата:
Аз не живея: аз горя. Непримирими
в гърдите ми се борят две души:
душата на ангел и демон. В гърдите ми
те пламъци дишат и плам ме суши.
а. Димчо Дебелянов
б. Николай Лилиев
в. Пейо Яворов
г. Кирил Христов

22. От чие стихотворение е строфата:
Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?
а. Пенчо Славейков
б. Блага Димитрова
в. Теодор Траянов
г. Иван Вазов

23. От чие стихотворение е строфата:
Привечер. Спуска се траурен здрач,
ситен снежец завалява,
спира цигулката горестен плач –
стареца немощно става.
а. Христо Смирненски
б. Теодор Траянов
в. Николай Лилиев
г. Димчо Дебелянов

24. Кой от посочените автори не е представител на реализма:
а. Христо Ботев
б. Иван Вазов
в. Димчо Дебелянов
г. Никола Вапцаров

25. Коя творба не е роман:
а. „Тютюн”
б. „До Чикаго и назад”
в. „Железният светилник”
г. „Осъдени души”

Вижте отговорите.

 
XHTML and CSS.