Tyxo.bg counter Тест №3 – 2. Познавате ли българската литература?
Home Тестове за матура по БЕЛ Тест №3 – 2. Познавате ли българската литература?

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Тест №3 – 2. Познавате ли българската литература? ПДФ Печат Е-мейл

1. Литературно списание „Мисъл” излиза:
а. 1892 г. – 1907 г.
б. 1895 г. – 1907 г.
в. 1890 г. – 1910 г.
г. 1892 г. – 1910 г.

2. Кой български поет е роден в гр. Солун:
а. Христо Смирненски
б. Кирил Христов
в. Атанас Далчев
г. Теодор Траянов

3. Кой е авторът на „Изворът на Белоногата”:
а. Пенчо Славейков
б. Петко Славейков
в. Иван Вазов
г. Иван Богоров

4. Жанрът на творбата „Хаджи Димитър” е:
а. ода
б. балада
в. поема
г. новела

5. Творбата „Гераците” е:
а. повест
б. роман
в. разказ
г. новела

6.  Захаринчо е герой от творба на:
а. Елин Пелин
б. Йордан Йовков
в. Пенчо Славейков
г. Алеко Константинов

7. Дивисил е герой от:
а. „Немили-недраги” на Ив. Вазов
б. „Под игото” на Ив. Вазов
в. „Кървава песен” на Пенчо Славейков
г. „Старопланински легенди” на Йордан Йовков

8.  Михалаки Алафрангата е герой от:
а. „Под игото” на Ив. Вазов
б. „Чичовци” на Ив. Вазов
в. „Немили-недраги” на Ив. Вазов
г. „Българи от старо време” на Л. Каравелов

9. Xaджи  Смион е герой от:
а. „Българи от старо време”
б. „Под игото” и „Чичовци”
в. „Под игото” и „Немили-недраги”
г. „Една българка”

10. Варлаам Копринарката и Иван Селямсъза са литературни герои от:
а. „Под игото”
б. „Чичовци”
в. „Немили-недраги”
г. „Българи от старо Време”

11. Дядо Матей Маргалака е герой от творба на:
а. Йордан Йовков
б. Ел. Пелин
в. Ив. Вазов
г. Л. Каравелов

12. Ралица е героиня от творба на:
а. Пенчо Славейков
б. П. К. Яворов
в. Йордан Йовков
г. Елин Пелин
 
13. Иван Белин е:
а. разказ от Йордан Йовков
б. герой на Йордан Йовков
в. разказ от Елин Пелин
г. герой на Елин Пелин

14.  Калмука е герой от творба на:
а. Елин Пелин
б. Йордан Йовков
в. Пенчо Славейков
г. Антон Страшимиров

15.  Кой е авторът на строфата:
И ето в оня час на синята мъгла,
когато млъква шум и тишината стене,
при своите прозорци седнали без мощ,
спомнете си, деца, спомнете си за мене
и прошепнете - лека нощ!
а. Пейо Яворов
б. Кирил Христов
в. Никола Вапцаров
г. Пенчо Славейков


16. Кой е авторът на строфата:
Дохождат дни, такива мрачни дни,
че иде ти да виеш от ненавист.
Боли в гърдите, в мутрата горчи,
а в гърлото ръжда се наслоява.
а. Христо Смирненски
б. Гео Милев
в. Никола Вапцаров
г. Кирил Христов

17. Кой е авторът на строфата:
Когато в ранна утрин изток се топи
в море от пламък златоален –
върви той редом с бледоликите тълпи
и сам пламти от гняв запален
.
а. Никола Вапцаров
б. Гео Милев
в. Христо Смирненски
г. Кирил Христов

18. Кой е авторът на строфата:
Той не ни е вече враг –
живите от враговете
бурна ги вълна помете
нейде към отсрещний бряг.

а. Иван Вазов
б. Димчо Дебелянов
в. Кирил Христов
г. Гео Милев

19.  Кой е авторът на строфата:
Грешите -
аз страдам за свойта Родина.
Аз страдам за вас,
и за себе си страдам...
а. Никола Вапцаров
б. Христо Смирненски
в. Гео Милев
г. Димчо Дебелянов

20. Кой е авторът на стиховете:
Но в ваклите очи на свойта рожба,
когато тя се вгледа и познай
в тях Ива - до сърце си го притисне,
и пак оная хубава усмивка
на устните й цъфва от живота
ненадломена - с несломено сърце...
а. Петко Славейков
б. Пенчо Славейков
в. народна песен
г. Кирил Христов

21. Кой е авторът на стиховете:
Линее нашто поколенье,
навред застой, убийствен мраз;
ни топъл луч, ни вдъхновенъе
не пада Върху нас.
а. Пенчо Славейков
б. Теодор Траянов
в. Пейо Яворов
г. Иван Вазов

22. Кой от авторите не е представител на символизма:
а. Атанас Далчев
б. Димчо Дебелянов
в. Теодор Траянов
г. Николай Лилиев

23. Кой от авторите изразява идеи на индивидуализма в творчеството си:
а. Иван Вазов
б. Христо Ботев
в. Пенчо Славейков
г. Христо Смирненски

24. Идеята за свръхчовекът е развита в творчеството на:
а. Христо Ботев
б. Пенчо Славейков
в. Атанас Далчев
г. Христо Смирненски

25. Кога възниква в Европа литературното направление символизъм:
а. в края на 19 век и началото на 20 век
б. преди Първата световна война
в. след Първата световна война
г. между Първата световна война и Втората световна война

Вижте отговорите.

Тест №2 – 1. Познавате ли българската литература?

 
XHTML and CSS.