Tyxo.bg counter Тест №5 – Матура БЕЛ
Home Тестове за матура по БЕЛ Тест №5 – Матура БЕЛ

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Тест №5 – Матура БЕЛ ПДФ Печат Е-мейл

Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8.
Властта и предателството вървят ръка за ръка във всяка човешка история. Общо правило е предателствата да се извършват в едни случаи, за да се придобие власт, в други, за да се задържи тя, в трети, за да се приближи човек до нея.
Някои факти сочат, че една част от предателствата се появяват в часа на критичната точка на оцеляването, в мига на съобразяването, кой път е най-удачният за личното спасение и пребъдие. Но и тогава те са извършени от хора, които са около властта и искат да останат в нея. В часа на падането на нашата страна под византийско робство хората на властта, ръководителите на народа първи извършват предателството, за да запазят облагите при новата власт.
Падането ни под турско робство отново е свързано с низ от предателства, в чиято основа е общата философия на предателя „все едно е кой е началник и каква е властта, важното е ние да сме около нея”.
Предателство и власт, предателство и материален интерес, предателство и страх, предателство и оцеляване – коя ли от тях е най-натоварената вътрешна характеристика на нашите, българските предателства?...
                                         Из „Българинът – познат и непознат”, М. Семов

1.  Текстът е от:
а)    приключенски роман
б)    история на България
в)    книга за народопсихологията на българите
г)    философски сборник

2. Темата на текста е:
а)    предателството на българите
б)    връзката между властта и предателствата
в)    оцеляването чрез предателство
г)    забогатяване чрез предателство

3. Ключови думи в текста са:
а)    предателство – власт
б)    византийско робство – лично спасение
в)    нашите предателства – ръководителите на народа
г)    човешка история – турско робство

4. Кое се приема като общо правило при извършване на предателства?
а)    желанието за освобождаване от страха
б)    желанието за материална облага
в)    желанието за оцеляване
г)    желанието за власт

5. Кой извършва първите предателства при падането на българската държава под византийско робство?
а)    хората от народа
б)    хората от властта
в)    хората на църквата
г)    хората от планините

 

6.  В какво се изразява общата философия на предателя?
а)    важното е кой е началникът
б)    важното е да съм до властта
в)    важното е каква е властта
г)    важното е началникът да е с мене

7. Кои хора най-често стават предатели?
а)    тези, които са около и във властта
б)    тези, които са далече от властта
в)    тези, които се стремят към властта
г)    тези, които мразят властта

8. Текстът може да бъде продължен с изречението:
а)    Когато си помислите, отговорете бързо.
б)    Което изберете, все едно ще е.
в)    Която и да е тя, това е една от страните на българския характер.
г)    Както и да решите, ще сгрешите.

9. В коя от думите е допусната правописна грешка?
а)    гъркоман
б)    гърмогласен
в)    гърлобол
г)    гърлест

10. В коя от думите е допусната правописна грешка?
а)    възславя
б)    възсияя
в)    възседна
г)    възстана

11.  В кои от думите е допусната правописна грешка?
а)    отънея – отънели
б)    охладнея – охладняли
в)    затъпея – затъпели
г)    отчая – отчаяли

12. Къде няма грешка в изписването на думите?
а)    не вярно
б)    не интересен
в)    нехая
г)    незная

13. Къде няма грешка в изписването на думите?
а)    лъже наука
б)    жизнено-необходим
в)    лапнишаран
г)    жизне-устойчив

14. В коя от подчертаните думи не е допусната грешка?
Смеха (а) и радостта възстановява (б) близоста (в) между хората, правейки света (г) по-достъпен и желан.

15. В коя от подчертаните думи не е допусната грешка?
Сърдечния (а) хумор на българинът (б) открива скритите импулси на една чуствителна (в), богата и девствена (г) народна душа.

16. В коя от подчертаните думи не е допусната грешка?
Отличителното, но и особеното на народният (а) ни хумор е (б) насоченоста (в) му към въздействие върху ума и прагматизмът (г), заложен като съзнателно начало в него.

17. В коя от подчертаните думи не е допусната грешка?
Българина (а) проявява най-ярко буйната жизненост на темперамента му (б), когато собственият (в) му смях става игрив и кършен (г).

18. В коя от подчертаните думи не е допусната грешка?
Смехът (а) и хумора (б) са два символи (в), които съхраняват и крепят духовните устой (г) на човека.

19. В кое изречение е допусната грешка в пунктуацията?
а)    Изисква се смелост да се защитава истината.
б)    Мисля да дойда навреме.
в)    Да се защитава истината, се изисква смелост.
г)    Мисля, дали да дойда навреме.

20. В кое изречение е допусната грешка в пунктуацията?
а)    Когато дойдох, той си беше тръгнал.
б)    Той си беше тръгнал, когато дойдох.
в)    Тъкмо когато дойдох, той си тръгваше.
г)    Той си тръгваше, тъкмо когато влязох.

21. В кое изречение е допусната грешка в пунктуацията?
а)    Даже който не е умен, трябва да чете.
б)    Не защото си глупав, трябва да четеш.
в)    Трябва да чете даже който не е умен.
г)    Трябва да четеш, не защото си глупав.

22. В кое изречение е допусната грешка в пунктуацията?
а)    Обади ми се, ако пристигаш.
б)    Обади ми се при условие че пристигаш.
в)    Обади ми се, че пристигаш.
г)    Обади ми се, при положение че пристигаш.

23. В кое изречение е допусната грешка в пунктуацията?
а)    Ще дойда, само че ще закъснея.
б)    Ще дойде, само когато бъде готов.
в)    Ще дойда чак когато съм готов.
г)    Чак когато е готов, ще дойде.

24. Коя от думите е синоним на думата визия?
а)    визиране
б)    виждане
в)    взиране
г)    вписване

25. Какво означава фразеологизмът  „ирония на съдбата ” ?
а)    непретенциозно и непохватно поведение в дадена ситуация
б)    невероятно и смешно стечение на обстоятелствата
в)    насмешливо и подигравателно поведение в дадена ситуация
г)    непредвидено и неочаквано стечение на обстоятелствата

26. Кой от изразите не е синоним на останалите?
а)    опитвам се да подведа някого
б)    опитвам се да измамя някого
в)    хвърлям зад гърба си
г)    хвърлям въдицата

27. В кой от редовете думите не са антоними?
а)    морален – аморален
б)    буквален – преносен
в)    алегоричен – иносказателен
г)    аналогичен – различен

28. Коя от думите не е пароним на останалите?
а)    грапа
б)    група
в)    трупа
г)    грабя

29. Кой е авторът на следните стихове:
Ти ли си, мале, тъй жално пела,
ти ли си мене три годим клела,
та скитник ходя злочестен аз и,
и срещам това, що душа мрази?

а)    Димчо Дебелянов
б)    Пенчо Славейков
в)    Иван Вазов
г)    Христо Ботев

30. От кое стихотворение е четиристишието:
Не оставай да изстине
буйно сърце на чужбина,
и гласът ми да премине
тихо като през пустиня!”

а)    „Майце си”
б)    „Моята молитва”
в)    „Елегия”
г)    „На прощаване”.

31. Кое от следните заглавия е на стихотворение на Елисавета Багряна?
а)    „Цветарка”
б)    „Къщата”
в)    „Кукувица”
г)    „Книгите”

32.  Темата за екзистенциалната катастрофа като неизбежни разминавания между желаното и възможното е интерпретирана най-ярко в творбите на:
а)    Пенчо Славейков
б)    Димчо Дебелянов
в)    Гео Милев
г)    Атанас Далчев

33. От коя творба са следните думи на литературен герой:
„Архиподлец ти ставам аз тебе, брайно, ама где оня късмет!... Види се работата и подлец да бъдеш не е лесен занаят, все трябва да имаш някоя дарбица...”
а)    „Чичовци”
б)    „Бай Ганьо”
в)    „Разни хора, разни идеали”
г)    „Немили-недраги”

34. Дякон Викентий е литературен герой от:
а)    „До Чикаго и назад”
б)    „Немили-недраги”
в)    „Чичовци”
г)    „Под игото”

35. Кой от следните Вазови герои е въплъщение на родоотстъпничество и предателство?
а)    Кириак Стефчов
б)    Генко Гинкин
в)    Хаджи Ровоама
г)    кака Гинка

36. Кое от твърденията е истина според романа „Под игото”:
а)    Бойчо Огнянов убива Рада, за да не попадне жива в ръцете на турците.
б)    Рада Госпожина е убита от отплеснат турски куршум.
в)    Доктор Соколов убива Рада с последния си куршум.
г)    Рада Госпожина се самоубива във воденицата.

37. Пенчо Славейков е един от най-ярките представители на:
а)    символизма
б)    индивидуализма
в)    реализма
г)    натурализма

38. Идеята за свръхчовека е развита в творчеството на:
а)    Алеко Константинов
б)    Атанас Далчев
в)    Елисавета Багряна
г)    Пенчо Славейков

39. Кой от изброените поети не е представител на реализма?
а)    Христо Ботев
б)    Димчо Дебелянов
в)    Иван Вазов
г)    Никола Вапцаров

40. Кое от посочените произведения не притежава жанровите характеристики на ода?
а)    „Опълченците на Шипка”
б)    „Паисий”
в)    „Левски”
г)    „Обесването на Васил Левски”
 

Вижте отговорите.

* Тестът е предназначен за упражнения.
Източник: По „Тестове за зрелостен изпит”; А. Матеева и Р. Кърлова

 
XHTML and CSS.