ДЗИ - 21 май 2014 Печат

На 21 май 2014 година зрелостниците решаваха тест - 30 въпроса и писаха интерпретативно съчинение или есе по стихотворението на Вапцаров "Кино".

Виж: Тест и отговори