Tyxo.bg counter Грехът на Настрадин ходжа
Home Преразказ Грехът на Настрадин ходжа

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Грехът на Настрадин ходжа ПДФ Печат Е-мейл
Отишъл веднъж Настрадин ходжа при моллата да се помоли.  Щом го съгледал, моллата набързо пъхнал под масата едно гърне пълно с мед.
На Настрадин ходжа много му се приискало да си опита от меда, но го било срам да си каже, а и знаел, че няма да му позволят.
Моллата почнал да го разпитва какво прави, как живее, редовно ли се моли и други такива неща. А Настрадин ходжа отговарял разсеяно и все поглеждал към масата, защото все повече му се искало да хапне медец. Моллата забелязал това и рекъл:
- Това е отрова за нечестивите. Само една капка е достатъчна и нечестивецът ще умре.
След като решил, че е постъпил много умно, моллата отишъл до другата стая да вземе корана, а Настрадин ходжа само това чакал. Бързо грабнал една питка, почнал да чупи големи парчета и да ги топи в меда. Изял всичкия мед, а после бутнал празното гърне и то се разбило на пода.
Седнал на земята Настрадин ходжа, почнал да подсмърча и да плаче.
След малко моллата се върнал и попитал какво се е случило.
Със сълзи на очи Настрадин ходжа казал, че без да иска е счупил гърнето.
- Това е голям грях. Реших да се самоубия и изядох всичката отрова. Отивам сега да умра – прошепнал Настрадин ходжа и си тръгнал към дома.

Текстът е подходящ за:
1. Подробен преразказ – 5 клас
2. Преразказ от името на Настрадин ходжа – 5 клас
 
XHTML and CSS.