Tyxo.bg counter Чуш, на оня свят
Home Приказки Чуш, на оня свят

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Чуш, на оня свят ПДФ Печат Е-мейл
Един сиромах останал вдовец. Чудил се какво да прави и най-после рекъл да поиска в селото една богата вдовица, която имала и механа. Ама тя го не щяла, че бил беден. Тогава турил дисаги на магаренцето си, взел запалени свещи в ръце и тръгнал към оня свят. Кара магаренцето си и дето мине, дето спре – все дума: „Чуш, на оня свят!”
– Накъде си тръгнал, побратиме? – питали го всички.
– Тръгнал съм да отивам на оня свят.
– Е, па да ти дам да носиш нещо на нашите, а?
– Защо не, бива – ще отнеса.
И взели да му дават кой пари, кой хляб, кой дреха, кой нещо друго. Пълни вдовецът дисагите, кара си магаренцето и все му дума: „Чуш, на оня свят!”
Чула го и оная вдовица. И тя го пита:
– Къде така, бае Станко?
– Е па тръгнал съм на оня свят, та минавам по хората и кой каквото ми заръча, да го отнеса там на техните.
– Тогава да отнесеш нещо и за моя мъж, а?
– Защо да не отнеса, стига да дадеш – ще му отнеса.
– Почакай тогава.
Влязла в зимника и после му дала пълна бохча все нови дрехи: риза, долама, потури, капа, пояс, чорапи, кърпа и какво ли още не щеш.Натоварил вдовецът магаренцето си и тръгнал. Отишъл си дома, преоблякъл се и пак повел магаренцето си, но вече с празни дисаги. А и свещите станали на угарки само. Язди си магаренцето, смушква го и му дума: „Чуш, от оня свят!” Всеки го пита и той на всекиго носи много здраве от оня свят. Твоят син е така, твоят баща е онака, твоят брат, твоята майка – лъже, та се къса.
Пита го и вдовицата:
– Е, видя ли моят мъж? Що струва – що прави на оня свят? Добре ли е?
– Остави го твоя мъж! Гледам го – взел е измамникът моята жена. Ама го съдих. Отидохме при Бога и така и така, Господи, думам: „Какво ще правя аз без жена, като дойда тука? Ето този човек ми е взел жената!” Чуди се дядо Господ какво да прави и най-после отсъди: „За тебе –  казва, – е още рано да дойдеш тука. Иди си доле на земята. Щом той ти е взел тука жената, ти пък там вземи неговата!”
– Нима така ти рече дядо Господ?!
– Така ми рече, няма да те лъжа я.
– Е, против Бога не мога! – рекла вдовицата. – В неделя ще се венчаем и ти ще дойдеш да живееш в тази къща.
Излъгал я синковецът и това си е.
Източник: Сборник за народни умотворения, т.42

 
XHTML and CSS.