Tyxo.bg counter Благословията на Господ
Home Приказки Благословията на Господ

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Благословията на Господ ПДФ Печат Е-мейл
Народна приказка
Когато Господ ходел по земята, видял един орач. Като орял, той свършвал браздата, прекарвал воловете през поляната, изкарвал ги на другия край и почвал отново.
–  Защо ореш така? – попитал го Господ.
–  Че как? –  рекъл орачът.
–  Ха обърни ралото и бразди  назад.
Научил го да оре.
Отишъл при една тъкачка. Тя откъсвала сновалката, слагала я отново и пак я късала.
–  Защо правиш така? –  попитал я  Господ.
–  Ами  как? – рекла тя.
–  Ха преметни сега сновалката, че върни, настъпи с другия крак, че пак върни, без да късаш –  казал й Господ.
Научил я да тъче.Минало време и Господ тръгнал да види какво правят учениците му. Решил да ги изпита.
–  Кой те научи така да ореш? –  попитал той орача.
–  Дядо Господ – отговорил орачът, без да се замисля.
–  Ден да работиш, на кола да се вдига! –  благословил Господ признателния човек.
Отишъл после при тъкачката.
–  Кой те научи така да тъчеш? –  попитал Господ.
–  Сама, самичка се научих – рекла му тя.
–  Да ти даде Господ година да работиш, под мишница да го носиш –  благословил я Господ и си тръгнал.
Затова тъкачката тъче цяла година, навие едно топче платно и го грабне под мишница, та го понесе.

 
XHTML and CSS.