Tyxo.bg counter Малко ум, ама навреме
Home Приказки Малко ум, ама навреме

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Малко ум, ама навреме ПДФ Печат Е-мейл
Един богат човек дал на сина си триста овни. Наредил го да ги иззимува и напролет да му ги докара – пак да бъдат триста овни, без да му даде и грош за храна. Синът нямал много ум. Закарал овните в едно село. Захванало сняг и нямало с що да купи храна. Седнал да плаче. Видяла го една мома от селото и го попитала защо плаче.
– Как да не плача? Баща ми ми даде триста овни и триста ги иска напролет, а грош не ми е дал да купя храна. Нямам с какво да ги храня.
– Вземи пари назаем, купи храна и иззими овните. Напролет ще острижеш овните, ще продадеш вълната и ще върнеш заема. Тогава ще закараш стадото при баща ти – научила го момата.
Синът така направил, както го научила девойката. Като закарал през пролетта овните, хубаво охранени, бащата се зачудил как е успял синът да се справи със стоката. Знаел колко му сече умът. И попитал кой го е научил да направи заема и как да се справи.


– Научи ме една мома в това и това село.
– Ще се ожениш ли за нея, ако я поискам? – попитал бащата.
– Стига тя да ме иска, аз съм готов – отговорил синът.
Когато отишъл бащата да иска момата, тя била сама. И той я попитал:
– Къде е баща ти?
– Отиде на  воденица – отговорила девойката.
– Ще си дойде ли  скоро?  – попитал  бащата  на момъка.
– Ако върви по кривите пътища, ще дойде скоро, ако иде по правите, ще се забави.
Бащата разбрал, че когато човек върви по правия път, и да заобикаля, по-бързо ще пристигне, отколкото ако тръгне по някой черен, пряк път, който не знае къде ще го изведе и ще закъснее. И оженил сина си за тази разумна мома, защото разбрал, че нейният ум ще води глупавия му син и ще бъдат добре в живота. Оттогава останало да се казва: „Малко ум да имаш, ама навреме да ти дойде.”
 
XHTML and CSS.