Tyxo.bg counter За кого пеело пилето
Home Приказки За кого пеело пилето

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


За кого пеело пилето ПДФ Печат Е-мейл

Хърватска народна приказка
–  Вървели през гората двама приятели и слушат –  пее, та се захласва едно пиле.
Първият рекъл:
–  Я слушай, приятелю, колко хубаво пее за мене това пиле.
–  Не за тебе пее то, ами за мене –  отвърнал вторият.
–  Хайде де! За такъв глупак ще седне да пее.
–  Ти си глупак! А то за мене пее.
От дума на дума се скарали, почнали да се ругаят и се сбили. Щом се върнали, първият отишъл право при съдията да се оплаче, че се скарал с приятеля си и оня го набил. Разправил му всичко как е било и рекъл:
–  Господин съдия! Защити ме, осъди тоя побойник! А пък аз ще ти се отплатя. Още тая вечер ще ти доведа един хубав вол. Ще ти го подаря, само да не изкараш, че моят неверен приятел е прав.
–  Не бой се! –  отговорил съдията. –  Твоят приятел няма да спечели делото. Иди дома и доведи вола. А утре заран ела в съдилището да ви отсъдя.
Отишъл си човекът весел, клати глава и се заканва: "Ще те науча аз тебе за кого пееше пилето!"

Ето че след малко при съдията иде вторият и се моли:
–  Справедливи съдия! Ваша милост! –  Тъй и тъй ...
И разправил с най– малки подробности как вървели през гората с приятеля си, как чули едно пиле, което пеело заради него, а пък приятелят му заспорил, че за него пее; как се скарали и сбили. Всичко подред.
–  Вземи моята страна, господин съдия, и осъди оня побойник и глупак. Ако ми дадеш дума, че той ще загуби делото, още тая вечер ще ти докарам един угоен шопар като подарък.
–  Харно, добри човече! –  отговорил съдията. –  Обещавам ти, че твоят приятел няма да спечели делото. Ти си иди сега дома и доведи шопара, а утре ела в съдилището да ви отсъдя.


През нощта двамата приятели един подир друг тайничко донесли на съдията всеки своя подарък и се върнали спокойно дома: всеки си мислел, че ще спечели делото и ще научи другия на ум и разум.
На заранта в уречения час и двамата се явили пред съдията да ги съди. А пък съдията ужким не ги познава, пита ги:
–  Какво искате? Защо сте дошли?
–  Справедливи съдия, така беше и така беше...
И всеки разправил с най-малки подробности какво го е довело в съда.
–  Молим те да ни съдиш и справедливо да отсъдиш за кого пееше пилето?
–  Приятели мои! –  рекъл им съдията. –  Обещайте ми да се помирите като люде разумни и аз ще ви кажа за кого е пеело пилето. Съгласни ли сте?
–  Съгласни сме, господин съдия! Кажи по-скоро за кого пееше пилето?
–  И двамата се лъжете, драги приятели. Пилето, което сте чули да пее в гората, не пееше за вас.
–  Ами за кого, господин съдия?
–  За мене пееше пилето, за вашия мъдър и справедлив съдия.
–  Благодарим, ваша милост! –  отвърнали тъжителите.
Тръгнали си те за дома сдобрени. По пътя от дума – надума разбрали кой какво е сторил и се съгласили, че наистина пилето в гората е пеело за господин съдията, щом като е получил подарък вол и шопар.

Текстът е подходящ за:
1. Сбит преразказ
2. Преразказ от името на съдията - 6 клас

 
XHTML and CSS.