Tyxo.bg counter Как заекът спасил слона
Home Приказки Как заекът спасил слона

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Как заекът спасил слона ПДФ Печат Е-мейл

                            

                                              Виетнамска народна приказка

Веднъж заекът си играел по една широка поляна и видял слон, който бил много тъжен. Зайо се загледал в голямото животно и му се сторило, че то страда силно. Попитал го защо е така омърлушен, а слонът му разказал, че го грози голяма беда. Любопитният и добър заек попитал за какво става дума и тогава слонът му разказал следното:
– Като  знаеш лъвът, царят на животните, е болен. Замества го тигърът. Тази сутрин ми заяви, че му се яде слонско месо. Нареди ми за обяд да се явя край реката, където правим водопой. Каза, че ще ме изяде.
– Не бой се, аз ще те спася, а после ще идем при лъва да му разкажем какво прави заместникът му. Само ми обещай да ме слушаш.
Слонът бил толкова уплашен и тъжен, че се съгласил да прави каквото му каже заекът.


Навел глава и започнал внимателно да слуша какво му обяснява новият му приятел.
Дълго говорил Зайо, а слонът само кимал с глава.


Тръгнали към реката. Малко преди да стигнат мястото за водопой огромното животно коленичило и навело глава. Заекът пъргаво скочил и седнал отгоре, между ушите.
Когато стигнали, тигърът вече чакал своя обяд. Тогава заекът се навел, дал си вид, че се опитва да отхапе от слонското ухо и почнал високо да ругае:
– Ама че е кисело това слонско месо. Аз обичам да си похапвам крехко месце.
Той си дал вид на много ядосан и тупнал слона по главата с лапа. Слонът, както се били уговорили, се разтреперил и се гътнал на земята. Престорил се на умрял.
Тигърът загубил ума и дума. Търтил да бяга към гората, защото се уплашил от силата на заека.
Тогава слонът станал, разтръскал уши и горещо благодарил на спасителя си.
– Няма защо да ми благодариш – казал заекът – аз ти казах, че тигърът няма много ум в главата си. Лесно го измамихме. Сега да вървим при лъва да му разкажем всичко.
И двамата приятели тръгнали към леговището на лъва, за да му разкажат всичко и да предпазят другите животни от глупавия и свиреп тигър.

 

 
XHTML and CSS.