Tyxo.bg counter Мечка, вълк и лисица
Home Приказки Мечка, вълк и лисица

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Мечка, вълк и лисица ПДФ Печат Е-мейл

Мечката, вълкът и лисицата били приятели. Веднъж намерили четири хляба. На всекиго се падал по един хляб и един оставал излишен. Замислили се какво да правят с четвъртия хляб.
Лисицата предложила да го разделят, но те не се съгласили.
Мечката, като най-силна, казала:
– На всекиго от нас се пада по един хляб. Нека четвъртият се падне на този, който сънува най-чуден сън.
Съгласили се.
Мръкнало и легнали да спят. Сутринта станали и мечката предложила на приятелите си да разкажат кой какъв сън е сънувал.
Вълкът и лисицата казали на мечката:
– Ти си най-голяма, кажи ти първа какво си сънувала.
Мечката започнала:
– Сънувах, че съм в един пчелин сред кошери, пълни с мед, и хайде – яж по избор от най-белия! Наядох се с мед до пресищане.
– Е, а ти какво сънува? – питат мечката и лисицата вълка.


– Аз сънувах, че съм в една кошара с агнета – рекъл вълкът. – Разхождах се насам-натам сред тях, късах им тлъстото край опашките и си го изяждах. И сега на  – изнемогвам от пресищане.
– Е, а ти, Лисо, какво сънува, какво видя насън?
– А какво можех да видя насън?  – казала лисицата. – Гледах вас двамата и когато видях, че единият си хапва мед, а другият тлъсто агнешко, не можах да заспя. Не ме хвана сън и изядох излишния хляб.
Мечката се разярила и викнала:
– В такъв случай няма да делим по равно и другите три хляба.
– А как ще ги ядем? – питали вълкът и лисицата.
– Ето как – казала мечката. – Нека всеки от нас разкаже как се напива, и на този, който се напива най-бързо, ще дадем и трите хляба.
– Да бъде както казваш – съгласили се вълкът и лисицата, – но ти, Мецо, си най-голяма, разкажи първо ти как и от какво се напиваш.
Мечката заразказвала:
– Щом джибрите кипнат и на повърхността им се надигнат мехурчета, ракиената миризма така ме удря в главата, че веднага се напивам.
– Е, Вълчо, а сега ти.
– Щом насипят прекипялата ракиена каша в казаните и подкладат огъня да варят ракия и щом от комина започне да излиза ракиена миризма, тя ме удря в главата и аз вече съм пиян.
Лисицата нищо не рекла, скочила бързо на крака, разтреперила се и припаднала.
Мечката и вълкът се уплашили, хвърлили се към нея и питат:
 – Какво става с теб?
Налели вода в устата й. Изминало доста време, а лисицата лежи в безсъзнание. Накрая дошла на себе си. Мечката и вълкът тревожно я питат:
– Какво ти стана, Лисо?
– Напих се от вашите разговори за пиене! – със слаб глас им отговарила тя.
Нямало как. И трите хляба се паднали на лисицата.

Текстът е подходящ за:
1. Подробен преразказ - 5 клас
2. Сбит преразказ - 6 клас
3. Преразказ от името на лисицата - 5 клас

 
XHTML and CSS.