Tyxo.bg counter Беят и двете жени
Home Приказки Беят и двете жени

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Беят и двете жени ПДФ Печат Е-мейл
Живял някога един бей, който имал две жени: едната – хубавица, но глупава и надута; другата – неугледна на вид, ала умна и работна. „Две жени – две бели" – казва старата мъдрост.
И наистина в дома на бея нямало мира: двете му жени всеки ден се карали и ругаели. Беят се измъчил от техните кавги и препирни и решил да остави само едната, като предварително изпита ума им.
Първо повикал хубавицата и я попитал:
– Кой е най-славен и най-добър?
– Баща ми – отговаря тя.
– Кой е най-бърз?
– Конят на баща ми – отговаря тя.
– Кой е най-богат?
– Баща ми – пак отговаря тя.
– Кой е най-красив?
– Аз – дава отговор тя.
Беят нищо не й казал, пуснал я, повикал втората, неугледната жена, и й задал същите въпроси:
– Кой е най-славен и най-добър?
– Господ – отговаря тя.
– Кой е най-красив?
– Пролетта.
– Кой е най-богат?
Есента.
– Кой е най-бърз?
– Мисълта.
Беят пуснал и тази жена и започнал да разсъждава: „Защо ми е жена, която се надува с богатството на баща си, с коня му и със собствената си красота, и при това всеки ден създава в къщи бъркотии, заета е само с кавги и препирни?”
И той я изпратил при родителите й, като казал:
– Живей при богатия си баща и се любувай сама на себе си!
А сам останал да живее с неугледната, ала работна и умна жена.
И живеят до днес в обич и съгласие.
 
XHTML and CSS.