Tyxo.bg counter Инат

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Инат ПДФ Печат Е-мейл
Хитър Петър казал на жена си:
- Жено, иди да нахраниш магарето.
- Защо пък аз да ида? - възпротивила се жена му.
И от дума на дума, скарали се. Накрая решили да млъкнат. Разбрали се, който пръв проговори, той да нахрани магарето.
Начумерил се Петър и седнал в къта.
Жена му се повъртяла-повъртяла из къщи, погледала го, па видяла, че не ще изтърпи все да мълчи, тръшнала вратата след себе си. Отишла у съседите, седнала, отворила уста и не млък­нала.
През това време в къщата влязъл крадец. Той видял стопанина, уплашил се и се вцепенил.
Петър гледал крадеца, крадецът гледал Петър. Двамата се пулели и никой не обелвал зъб да каже нещо. Никой не помръдвал. Пръв се съвзел крадецът. Той започнал да моли за прошка, но Хитър Петър нито помръдвал, нито говорел. Само го гледал с оцъклени очи, втренчено и страшно.
- Този човек сигурно е умрял! - рекъл си крадецът.
Той задигнал, каквото можал от стаята, отвързал магарето, натоварил на него краденото и побързал да се измъкне.
Жената на Хитър Петър се наприказвала и се върнала по тъмно, но още на прага се хванала за главата. Къщата била ограбена. Само Хитър Петър седял, свит в ъгъла, и я гледал навъсено изпод вежди.
- Майчице, какво е станало тук - заскубала косите си жената.
- Ти първа проговори. Хванах те! - скочил и се развикал с цяло гърло Хитър Петър. - Сега не се чуди, а иди намери оня нехранимайко, крадеца, доведи магарето и го нахрани! Ето докъде стигнахме с твоя инат.
 
XHTML and CSS.