Tyxo.bg counter Лястовица и врабче
Home Приказки Лястовица и врабче

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Лястовица и врабче ПДФ Печат Е-мейл
Една лястовица си свила гнездо под стряхата на една къща и измътила пиленца. На покрива на същата къща свило гнездо и едно врабче. Ала то не било честито да изгледа челяд: или лоши деца ще му откраднат яйчицата, или котката ще му изяде врабчетата. А лястовицата кацвала с малките си върху чардака на лозата и ги учела да пеят. После ги повеждала и учела да хвърчат.
Гледало я, гледало врабчето и взело да й завижда. Веднъж то и рекло:
– Блазе ти, сестро, всяка година мътиш пиленца и все ги отглеждаш, пък аз не мога да си отхраня челяд.
– Кой ви е крив, съседе? Направете си добре гнездото, за да не го достигат деца и котки и да не ви правят пакости.
– Моля ти се, сестро, научи ме как си правиш гнездото.
Лястовицата завела врабчето в една тиня край реката.
– Ха сега, вземи от калта, ей тъй, като мене!
– А, знам, знам, то било лесна работа – рекло врабчето и полетяло след лястовицата, без да вземе нищо.
Като дошли под стряхата, лястовицата кацнала на една греда, залепила калта и му рекла:
– Залепи ей така, приятелю, калта!
– Видях, видях, то било лесна работа – рекло врабчето.
Много пъти прехвръквала лястовицата край реката и носила кал, но врабчето не цапвало нито веднъж клюна си в калта.
Като натрупала един ред кал, лястовицата почнала да носи сламки и да ги лепи. Лепила лястовицата кал, после сламки, пак кал и пак сламки и му думала:
– Така – ще лепиш първом кал, после сламки, и ето ти запазено гнездо.    
А врабчето пак думало:
– Знам,знам!
– Знаеш, знаеш, но само със знаене гнездо не става. Трябва и работа. Без мъка, побратиме, няма сполука.
 
XHTML and CSS.