Tyxo.bg counter Скакалецът и охлювката
Home Приказки Скакалецът и охлювката

Рожден ден

 Рожден ден

Харесай нашата страница


Скакалецът и охлювката ПДФ Печат Е-мейл

Доналд Бисет
Имаше едно време един страшно горделив скакалец, който се казваше Сенди. Още като малко скакалче, когато се учеше да скача с другите скакалчета, той винаги правеше големи скокове и учителят му казваше:
– Сенди, ти трябва да умееш да правиш както големи, така и малки скокове.
– Не искам! – отвръщаше Сенди. – Аз не съм какъв да е скакалец и затова ще правя само големи скокове.
Така и не се научи да прави малки скокове.
Ала веднъж, когато излезе да си подскача, срещна една охлювка, която се казваше Оливия.
– Не те ли дразни, драга, този бавен живот? – попита я той. – По цял ден пълзиш с къщичката си на гърба?
– Съвсем не – каза Оливия. – Аз обичам да пълзя. Доволна съм, че съм охлювка, особено когато вали, защото никога не се намокрям под моята хубава черупка. И никога не закъснявам за дома, защото, нали разбираш, през цялото време съм в него. Така че приятно е да си охлюв.

– Твоя работа! – каза Сенди. – Всеки според вкуса си. Довиждане! – И си тръгна с подскок. Ей, какъв горделивец! А наистина беше майстор на скоковете. Скакалците въобще са такива. Сенди можеше да прескочи с един скок повече от една педя разстояние, което е доста много, когато самият ти си десет пъти по-малък от педя. Но, разбира се, имаше някои неща, които Сенди не можеше да прави. Например той не можеше да прави малки скокове. Не можеше да прескочи, да речем, половин педя или четвърт педя разстояние, а само една педя. Винаги само една педя.
И тъй, докато си приказваха с Оливия, стана време за обяд и Сенди заподскача към дома си. Ала като наближи само на половин педя от къщата, която беше една малка дупка, Сенди разбра, че няма да успее да влезе вътре, защото всеки път, като подскокваше, прескачаше къщата и се озоваваше от другата й страна. Той се опита няколко пъти, но понеже умееше да прави само големи скокове, винаги прескачаше дупката. Нито един път не успя да влезе в нея.
Горкият Сенди страшно се умори и ядоса, когато, не щеш ли, насреща му допълзя Оливия с къщичката си на гърба.
– Виждаш ли, Сенди – каза му тя. – И да си охлюв, има своите добри страни. Можеш поне да влезеш у дома си, когато поискаш.
Все пак тя беше добра охлювка. (Повечето охлюви са такива, освен когато се събудят сутрин – тогава са малко кисели.) И така, тя каза на Сенди:
– Качи се на гърба ми и ще те откарам в къщи.
Сенди се покачи на гърба й и тя припълзя в дома му. Ох, колко доволен беше Сенди!
– Благодаря ти, мила Оливке! – каза й той. – Сега разбирам, че не е най-важно да умееш да правиш само големи скокове.
– Вярно – съгласи се Оливия. – И малките скокове са също така потребни, както и големите. А сега довиждане, Сенди!

 
XHTML and CSS.